Faire Cabane – een boomhut project op Eikenburg

Een DAE studentenproject ondersteund door Het Kloosterbos.

Marie Verdeil en Anna Mareschal de Charentenay zijn Franse derdejaars aan de Design Academy Eindhoven.

Het idee voor een boomhut in een stedelijke omgeving komt voort uit hun wens het bouwen van structuren – zowel op fysiek, sociaal, architectonisch als virtueel gebied – te onderzoeken.

Deze boomhut is de materialisatie van een lokaal netwerk van mensen, plaatsen en materialen. Deze verbinden zij om de nodige middelen voor dit project bij elkaar te brengen. De belangrijkste uitgangspunten voor de constructie zijn:

  • samenwerking – maken in samenspraak met het netwerk;
  • samenzijn – vorming van een platform welke plaats biedt voor ontmoeting en gesprek;
  • beperking & hergebruik – materialen worden bewust gekozen en zijn (grotendeels) tweedehands en worden na afloop elders herbestemd.

De boomhut verblijft (minstens) tot mid-juni op Eikenburg. Wat er daarna mee gebeurt is nog open.
De tijdelijkheid van de boomhut (enkele maanden) informeert het proces van opbouw en afbraak als gelijkwaardig in onze ontwerpkeuzes. Keuzes die niet alleen van de student-ontwerpers afhangen, maar juist een onderdeel zijn van de dialoog met het netwerk en de onmiddellijke omgeving van de boomhut: de gebruikers en bewoners van Eikenburg.

Praktische informatie: per woensdag 28 april hebben ze drie dagen gebouwd. Wanneer de bouw iets verder gevorderd is, hopen ze op nieuwsgierige bezoekers die een praatje komen maken.

Anna en Marie werken vooral op woensdagen en zaterdagen – afhankelijk van het weer. Wanneer je hen ziet, of je hebt vragen, spreek ze vooral aan! Het liefst in het Engels of Frans, want hun Nederlands is niet zo goed.

Per email kan je de studenten bereiken via: AnnaMareschaldeCharentenay@student.designacademy.nl.