Juni: Levenswater

Na de gortdroge lente opent de zomer met regen. Een explosie van leven en kleuren.

Coronavirus

Met het oog op de preventie van de verspreiding van Covid-19, roept ook De Kloosterbostuin u op thuis te blijven.

De publieke tuindagen in De Kloosterbostuin zijn tot nader bericht gesloten.

Zorg goed voor jezelf, help anderen door afstand te bewaren.

Earth Day 2020

22 April 1970 vond de eerste Earth Day plaats in de USA.

The first Earth Day in 1970 mobilized millions of Americans for the protection of the planet. On April 22, 1970, 20 million Americans — 10% of the U.S. population at the time — took to the streets, college campuses and hundreds of cities to protest environmental ignorance and demand a new way forward for our planet. The first Earth Day is credited with launching the modern environmental movement and is now recognized as the planet’s largest civic event.

Earth Day led to passage of landmark environmental laws in the United States, including the Clean Air, Clear Water and Endangered Species Acts. Many countries soon adopted similar laws, and in 2016, the United Nations chose Earth Day as the day to sign the Paris Climate Agreement into force.

Earth Day 2020
Earth rise – Apollo 8, 1968

50 jaar milieu-activisme

Die “new way forward” is er nooit gekomen.

Waarom heeft 50 jaar milieu-activisme niet geleid tot een beter milieu? Zou het mogelijk zijn dat wij als milieu-activisten ons al die tijd met het verkeerde onderwerp bezig gehouden hebben? We hebben ons ingezet voor de bescherming van water, lucht en bodem, voor conservering van landschappen, planten- en diersoorten. Maar nog afgezien van het falen dat blijkt uit de instorting van biodiversiteit, globale vervuiling & uitputting van de biosfeer en het op hol geslagen klimaat, hebben we ons ooit bezig gehouden met fundamentele veranderingen van de factoren die de oorzaak daar van zijn: wij mensen zelf. Met wat ons beweegt tot het vernietigen van de planeet die we delen met elkaar en talloze andere levende wezens?

Hebben we ons laten afleiden door het media-spektakel en de grote emoties van milieurampen, de aaibaarheid van bedreigde diersoorten en de verleiding van “groene” economie en politiek?

Misschien is het antwoord daarop: ja?

Hebben we ooit gedacht aan andere manieren van samen leven? Hebben we ooit nagedacht over wat het fundament is waarop we onze huidige relatie met de planeet baseren? Hebben we in 50 jaar milieu-activisme wel de juiste vragen gesteld?

Misschien is het antwoord daarop: nee?

Misschien is het begrijpelijk dat milieu-activisten met kracht en verontwaardiging wijzen op de overwinningen voor de natuur die zij bereikt hebben. En wijzen op de ondenkbare consequenties van het ontbreken van de successen van de globale milieubeweging.

Is begrijpen voldoende wanneer de wereld desondanks in brand staat en de biosfeer op het punt staat alleen nog te bestaan uit door mensen gedomesticeerde soorten in een extreem kwetsbaar netwerk van industriële monoculturen?

2019: het jaar in De Kloosterbostuin

Het project startte medio 2018 met de vriendelijke toestemming van Sint Trudo voor een bewonersinitiatief op 3000m2 verwaarloosd bramenveld op Landgoed Eikenburg. Een uniek project voor “stadslandbouw” in Eindhoven vanwege de tijdshorizon van meer dan 40 jaar. In juli begonnen bewoners/vrijwilligers met afpalen van het terrein en de start van het ruimen van de vele bramen.

Container

In februari 2019 werd het eerste groeiseizoen ingezet met het plaatsen van een derdehands 20ft zeecontainer, mede dankzij de inzet van bewonersvereniging Eikenburg De Roosten bij het verwerven van een gemeentelijke subsidie voor dit jaar. De container wordt gebruikt als opslag van materialen en gereedschappen en komt soms van pas als plek om te schuilen voor regen en wind. Op de valreep van dit jaar werden we aangesloten op elektrische stroom, met veel dank aan Trudo.

“2019: het jaar in De Kloosterbostuin” verder lezen

Opening zaaiseizoen 2020

Op 1 februari vindt traditioneel de opening van het zaaiseizoen plaats. Vroege groenten als spinazie, raapsteeltjes en tuinbonen worden dan geplant. Wij staan er in De Kloosterbostuin bij stil met een soepje van de laatste pompoenen van 2019 en de eerste groenten uit het veld.

Gasten zijn welkom bij onze nieuwe vuurplek. Zelf graag een soepkom en lepel meebrengen. Iets lekkers om te delen is ook van harte welkom.

Van 12 tot 15 uur op zaterdag 1 februari 2020 in
De Kloosterbostuin.

Feral Design @ Eikenburg

Feral, George Monbiot, 2013

De Kloosterbostuin is voornemens in 2020 voor het eerst Feral1)feral: (Engels) in een staat van verwildering, in het bijzonder na ontsnappen uit gevangenschap of domesticatie. Van Latijns ferus: wild, ongetemd, ontembaar. Design @ Eikenburg (werktitel) te organiseren tijdens Dutch Design Week, 16 – 25 oktober 2020.
Met designers in residence, exposities, demonstraties, workshops, muziek, mode, dans, lekker eten en wat zich verder aandient.

Het thema is verwildering van mens en natuur als balans voor het gebruikelijke urbane design van DDW.

Verwildering mag zich verheugen in hernieuwde belangstelling als middel voor het herstel van de schade aan klimaat, biodiversiteit, vervuiling en uitputting van natuur, mens en maatschappij.

Open Call deelnemers

Ontwerpers worden van harte uitgenodigd zich vrijblijvend aan te melden wanneer ze op een of andere manier willen deelnemen als exposant of om mee te organiseren. Als je belangstelling hebt, kan je je melden via email: info@dekloosterbostuin.nl. Graag aanmelden met een korte motivatie en portfolio.

Sluitingsdatum voor aanmelding: 15 maart 2020.

Noot   [ + ]

1. feral: (Engels) in een staat van verwildering, in het bijzonder na ontsnappen uit gevangenschap of domesticatie. Van Latijns ferus: wild, ongetemd, ontembaar.

Wat doe JIJ ermee?

Leerlingen locale school houden hun eigen klimaatconferentie, 4 – 6 december 2019.

Terwijl Greta Thunberg in Madrid concludeert dat 2 jaar Schoolstaking voor Klimaat niets opleverderde, demonstreren leerlingen van een locale middelbare school wat er precies fout is aan hoe we met de wereld omgaan.

We maken onszelf wijs dat de aarde weerloos is en ongestraft geplunderd kan worden. Echter de aarde onderhandelt niet. De aarde is a-politiek. De aarde is zoals de aarde doet. Als je de aarde bevuilt en kapot maakt, heb je geen plek om te wonen, te eten, te leven.

270 jaar industriële economie: de oogst

Sinds het begin van de industriële revolutie, zijn we met de in miljoenen jaren gespaarde energie van fossiele brandstoffen de aarde aan het plunderen en vervuilen. Het is niet de aarde die onze leefomgeving vergiftigt. Het is niet de aarde die ons klimaat op hol doet slaan, het is niet de aarde die de veerkracht van de biosfeer doet instorten. Dat zijn wij gewoon zelf. De aarde zit er niet mee. Jij en ik wel.

Dus: onze aarde, jouw wereld- wat doe JIJ er mee, als je wil leven?