Oproep voor Kandidaat Kwartiermakers

In het voorjaar van 2021 start De Kloosterbostuin met een leer-programma voor mensen die kwartiermaker willen zijn, wegbereiders naar een betere levensstijl, heling van jezelf, de planeet en de samenleving.

Kwartiermaker

Wat is een Kwartiermaker? Oorspronkelijk een militaire term voor specialisten die de weg verkennen en kamp maken voor de troepen die volgen, om uit te rusten van hun mars, te herstellen en voorbereiden voor de volgende etappe.

Netwerk voor Vrij Volk

Om de natuur te beschermen, bevrijden en helen zullen we eerst onszelf moeten bevrijden. Dat is geen simpele opgave in onze moderne geciviliseerde wereld. Het lijkt ook makkelijker de handen op elkaar te krijgen voor verwildering van de natuur (die geen verwildering behoeft) dan om onszelf en de samenlevingen waarin we leven te verwilderen (die duidelijk wel verwildering behoeven).

Zolang er beschaving is, zijn er altijd individuen en kleinere of grotere groepen mensen geweest die hun urbane leven achterlieten voor een mobile zwervende levensstijl. Denk bijvoorbeeld aan de hedendaagse “grijze nomaden”, avonturiers, oogstwerkers, wandelaars, fietsers en pelgrims. Voor hen bestaan allerlei faciliteiten die voorzien in hun behoeften. Een goed voorbeeld is de Camino de Santiago, met haar herbergen, hutten en goed gemarkeerde routes.

Deze paden bewandelen bevrijdt zowel de planeet als de reiziger. De natuur deelt haar overvloed onvoorwaardelijk, niet als een economische transactie. Het is vrij van reductie tot product of dienst, vrij van domesticatie of economische interacties met mensen die de norm zijn in het gebruik in onze moderne samenleving. De reiziger geniet vrij eten, water, onderdak en het gezelschap van echte natuurlijke wezens. Vrije mensen delen van nature hun wezen als pioniers, avonturiers en ontdekkingsreizigers. We eten de vruchten van de natuur, verspreiden zaden en geven onze overgebleven voedingsstoffen terug. We brengen dynamiek in bodems en het bladerdek. Dat opent nieuwe mogelijkheden voor organismen om te groeien. We geven vorm aan onmogelijke dromen, scheppen nieuwe niches voor organismen om deze op te vullen en zich te ontwikkelen. Vrij van mentale ziektes door domesticatie en een leven op een vaste vestigingsplaats. Of vanuit een breder planetair perspectief: de hele planeet is onze enige vestigingsplaats, onverdeeld door onwerkelijke ideeën van eigenaarschap, maar gedeeld met en door alle andere wezens. Waar delen het genot en waarde van de zijns-ervaring vergroot en verdiept.

Maak het Zo

Je thuis, baan en al die andere dingen die ons binden aan het idee van burger loslaten, is geen makkelijke opgave. De Kloosterbostuin biedt hulp en nodigt je uit mee te doen de komende lente bij het nemen van de eerste voorzichtige stappen op dit pad, dat we zelf gaan aanleggen.

Je leert ontdekken wat de natuur allemaal te bieden heeft aan uitdagingen en vrije giften. Je leert leven met en in de natuur. Hoe haar te helen en haar vermogen tot univerzele gastvrijheid te herstellen.

We starten behoedzaam met een verkenning van De Kloosterbostuin zelf. Maak kennis met planten, dieren en paddenstoelen. Eet wat De Kloosterbostuin te bieden heeft. Geef je eigen uitvoer terug op een bruikbare manier.

Zo we vorderen door het seizoen, zo gaan we steeds verder de omgeving in. Dag tochtjes te voet en op de fiets. We bezoeken natuurgebieden in de buurt zoals Strabrechtse Heide, Groote Heide, Leender Bos and Malpie.

Al doende leer je bruikbare vaardigheden, hoe gereedschappen te gebruiken en onderhouden, zlef gereedschappen en bouwwerkjes te maken. Vaardigheden nodig om nieuwe pleisterplaatsen aan te leggen, te onderhouden en ontwikkelen.

Workshops

Alle sessies zijn aktie-gericht. Op vrijdagen, van zonsopkomst tot zonsondergang.
Vanaf vrijdag 19 maart 2021.

Je bent van harte uitgenodigd je belangstelling vrijblijvend op te geven door het insturen van een email met korte bio en motivatie aan: info@dekloosterbostuin.nl. Je ontvangt dan een uitnodiging voor een kennismaking in het veld.

Inschrijving sluit 1 maart 2021.

Juni: Levenswater

Na de gortdroge lente opent de zomer met regen. Een explosie van leven en kleuren.

Coronavirus

Met het oog op de preventie van de verspreiding van Covid-19, roept ook De Kloosterbostuin u op thuis te blijven.

De publieke tuindagen in De Kloosterbostuin zijn tot nader bericht gesloten.

Zorg goed voor jezelf, help anderen door afstand te bewaren.

Earth Day 2020

22 April 1970 vond de eerste Earth Day plaats in de USA.

The first Earth Day in 1970 mobilized millions of Americans for the protection of the planet. On April 22, 1970, 20 million Americans — 10% of the U.S. population at the time — took to the streets, college campuses and hundreds of cities to protest environmental ignorance and demand a new way forward for our planet. The first Earth Day is credited with launching the modern environmental movement and is now recognized as the planet’s largest civic event.

Earth Day led to passage of landmark environmental laws in the United States, including the Clean Air, Clear Water and Endangered Species Acts. Many countries soon adopted similar laws, and in 2016, the United Nations chose Earth Day as the day to sign the Paris Climate Agreement into force.

Earth Day 2020
Earth rise – Apollo 8, 1968

50 jaar milieu-activisme

Die “new way forward” is er nooit gekomen.

Waarom heeft 50 jaar milieu-activisme niet geleid tot een beter milieu? Zou het mogelijk zijn dat wij als milieu-activisten ons al die tijd met het verkeerde onderwerp bezig gehouden hebben? We hebben ons ingezet voor de bescherming van water, lucht en bodem, voor conservering van landschappen, planten- en diersoorten. Maar nog afgezien van het falen dat blijkt uit de instorting van biodiversiteit, globale vervuiling & uitputting van de biosfeer en het op hol geslagen klimaat, hebben we ons ooit bezig gehouden met fundamentele veranderingen van de factoren die de oorzaak daar van zijn: wij mensen zelf. Met wat ons beweegt tot het vernietigen van de planeet die we delen met elkaar en talloze andere levende wezens?

Hebben we ons laten afleiden door het media-spektakel en de grote emoties van milieurampen, de aaibaarheid van bedreigde diersoorten en de verleiding van “groene” economie en politiek?

Misschien is het antwoord daarop: ja?

Hebben we ooit gedacht aan andere manieren van samen leven? Hebben we ooit nagedacht over wat het fundament is waarop we onze huidige relatie met de planeet baseren? Hebben we in 50 jaar milieu-activisme wel de juiste vragen gesteld?

Misschien is het antwoord daarop: nee?

Misschien is het begrijpelijk dat milieu-activisten met kracht en verontwaardiging wijzen op de overwinningen voor de natuur die zij bereikt hebben. En wijzen op de ondenkbare consequenties van het ontbreken van de successen van de globale milieubeweging.

Is begrijpen voldoende wanneer de wereld desondanks in brand staat en de biosfeer op het punt staat alleen nog te bestaan uit door mensen gedomesticeerde soorten in een extreem kwetsbaar netwerk van industriële monoculturen?